ΤΑ ΠΗΓΑΔΙΑ

 

        Οι Μυτιώτες σχεδόν σε κάθε σπίτι είχαν και ένα πηγάδι. Τους βοηθούσε στις καθημερινές  ανάγκες των σπιτιών, τόσο για τους ίδιους όσο και τα ζώα και τα κηπευτικά τους. Πριν γίνει η γεώτρηση στην Ανέζα όλοι έπιναν νερό από τα πηγάδια.

 

Επαφή

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΥΤΙΚΑ Μύτικας, Ν. Άρτης, Ελλάδα
47100
Mytikas, Arta, Greece
syllogosmytika@gmail.com