ΤΑ ΔΙΒΑΡΙΑ (ΥΒΑΡΙΑ)

 
            Αρκετά χρόνια πριν οι Μυτιώτες ήταν οι πρώτοι που γνωρίζανε τα μυστικά και τον τρόπο που λειτουργεί και αλιεύεται μια λιμνοθάλασσα. Για τον λόγο αυτό σχεδόν σε όλες τις λιμνοθάλασσες της Δυτικής Ελλάδος που τις εκμεταλλευόταν ιδιώτες, τόσο οι καραβοκύρηδες αλλά και οι διβαράδες (υβαράδες) ήταν Μυτιώτες. Ενδεικτικά αναφέρουμε περιοχές όπως την Κέρκυρα, Ηγουμενίτσα, Τσιοπέλι, Τσουκαλιό, Λογαρού, Ρούγα, Βόνιτσα, Λευκάδα, Κοτύχι κ.α

Επαφή

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΥΤΙΚΑ Μύτικας, Ν. Άρτης, Ελλάδα
47100
Mytikas, Arta, Greece
syllogosmytika@gmail.com